Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Tento projekt byl podpořen z Programu CZ0043 Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy, spolufinancovaného z finančních prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Jihočeského kraje.

Programovací období: 
Termín realizace: 
12/2008 – 11/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.384.838,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
176.566,80 (12,75%)
Příspěvek FM EHP/Norska: 
1.000.545,20 (72,25%)
Rozpočet města Strakonice: 
207.726,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Konečný příjemce dotace: Mateřská škola U Parku, Strakonice

Záměrem projektu je demolice stávajících skladů pomůcek pro hry venku (bývalých garáží) a jejich přemístění do prostor v přízemí budovy mateřské školy. Touto úpravou vznikne plocha pro umístění víceúčelového hřiště pro sportovní vyžití dětí ve venkovním areálu mateřské školy. Současně s přemístěním pomůcek do budovy mateřské školy dojde k úpravě a modernizaci kuchyně a přilehlých prostor (úpravna masa, skladovací prostory pro zeleninu a potraviny), tak aby splňovaly hygienické normy kladené na provoz kuchyně mateřské školy.