Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Grantového programu na podporu rozvoje venkova a krajiny
Opatření 2 Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2009 – 12/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
38.324,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
30.659,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
7.665,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
1. 4. 2009
Přidělení dotace: 
19. 5. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
1. 8. 2009
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2009
Ukončení projektu: 
15.12.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je, prostřednictvím návštěvy Centra ekologické výchovy Dřípatka dětí předškolního věku z 8 mateřských škol ve Strakonicích, přispět ke zvýšení jejich ekologického vědomí a tím dosažení změn jejich chování k přírodě a k úctě k životu ve všech jeho formách.

Návštěva Centra ekologické výchovy Dřípatka, jejíž součástí bude výukový program na téma „Jakou vůni má podzim“, bude zaměřena na poznání a vnímání přírody prostřednictvím praktické činnosti s přihlédnutím k tomu, že vlastní požitek a zkušenost má nejvyšší výchovně vzdělávací hodnotu.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.