Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem
v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2008 – 10/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
550.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
200.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
350.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
8.2.2008
Přidělení dotace: 
15.4.2008
Zahájení fyzické realizace: 
25.6.2008
Ukončení fyzické realizace: 
31.10.2008
Ukončení projektu: 
14.11.2008
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je zrealizovat naučnou stezku Švandy Dudáka. Jedná se o postavu, která je se Strakonicemi úzce spjatá, ať už díky pověstem nebo konáním tradičního Mezinárodního dudáckého festivalu.

Trasa naučné stezky je vedena do míst, kde dudák Švanda (alespoň podle pověstí) skutečně chodil a hrál. Samotný začátek naučné stezky je směřován ke hradu. Následně budou turisté vedeni směrem k zamýšlenému parku, kde v současné době stojí replika známého Stonehenge. Po opuštění města následuje zastávka Šibeniční vrch, kde dle dochovaných historických pramenů stála šibenice. Turista bude veden přes vrchy Ryšová a Hliničná, kde se bude moci kochat krásnými rozhledy do okolí. Před přírodní rezervací Kuřidlo bude zastavení, zajišťující kromě informačního panelu, také posezení. Zde bude mít turista volbu – buď pokračovat v trase naučné stezky, nebo si udělat vycházku až na Kuřidlo. Pokud zvolí pokračování po trase naučné stezky, pak bude veden přes příměstské osady Starý Dražejov a Virt a dále pak po Podskalí směrem k hradu. Cestou zpět pak zahlédne lípu, pod kterou je Švanda Dudák údajně pochován.

Plánovaná trasa bude mít délku přibližně 15 kilometrů.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.