Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancována Jihočeským krajem z prostředků
Grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2011 – 08/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
316.473 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
40.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
266.473 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
10. 3. 2011
Přidělení dotace: 
31. 5. 2011
Zahájení fyzické realizace: 
11. 3. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
31. 8. 2011
Ukončení projektu: 
11.11.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je oprava kaple, která je ve zchátralém stavu. V rámci projektu dojde k výměně střešní krytiny včetně poškozené části krovu, odstranění uvolněného zdiva, přezdění a zajištění statických trhlin. Dále budou opraveny omítky, podlaha, vstupní mříž ve východním průčelí kaple bude celkově repasovaná. Po celém obvodu kaple bude provedena drenáž.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.