Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Grantového programu Jihočeského kraje
Obnova drobné sakrální architektury

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2009 – 10/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
30.702,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
21.491,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
9.211,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
4. 3. 2009
Přidělení dotace: 
23. 6. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
1. 6. 2009
Ukončení projektu: 
15. 10. 2009
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je oprava dvou litinových křížů. Jeden z nich se nachází v lokalitě Hliničná a druhý litinový kříž se nachází v lokalitě Pod Ryšovou.

Snahou této opravy je zachování souhrnné kulturně historické hodnoty této drobné sakrální architektury.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.