Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2017 - 8/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
33.336,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
33.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
336,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
23.02.2017
Přidělení dotace: 
11.05.2017
Ukončení projektu: 
14.09.2017
Stručný obsah projektu: 

V rámci projektu bylo opraveno 11 velkých ocelových výběhů kotců pro psy. Byly zhotoveny a svařeny výplně jednotlivých kotců, ocelových rámů s menšími otvory a odstraněno nebezpečné pletivo.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.