Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků
Grantového programu Jihočeského kraje Podpora živé kultury.

Programovací období: 
Termín realizace: 
I. Etapa – Zahájení turistické sezóny 5/2008, II. Etapa – Václavská pouť 9/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
125.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
100.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
25.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
19.2.2008
Přidělení dotace: 
15.4.2008
Zahájení fyzické realizace: 
1.5.2008
Ukončení fyzické realizace: 
15.10.2008
Ukončení projektu: 
31.10.2008
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je realizace dvou velkých akcí pořádaných městem Strakonice. Jedná se o zahájení turistické sezóny a Václavskou pouť.

Do akce Zahájení turistické sezóny bylo zapojeno mnoho různých organizací ve Strakonicích mezi nimi Šmidingerova knihovna, Muzeum středního Pootaví, Turistické informační centrum při CK Ciao, Dům dětí a mládeže ve Strakonicích a jiné další.

Tato akce přinesla mnoho zajímavých aktivit mezi nimi jsou celodenní program na hradním nádvoří. Zde se představilo několik divadelních spolků, místních kapel a tanečních souborů. Pro děti i dospělé byl připraven také cyklistický výlet a turistický pochod.

Předmětem akce Václavská pouť je zajištění kulturního programu v průběhu Václavské pouti, které se uskuteční jako již po několikáté přímo před radnicí. Jedná se o dvoudenní akci při níž vystoupí různé kapely a soubory různého žánru a zaměření.

Obě akce mají za cíl rozvoj a rozšíření kulturní nabídky stávajících akcí pořádaných městem. Obě akce přispějí ke zkvalitnění kulturního života obyvatel města, regionu i návštěvníků Jihočeského kraje.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.