Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu „Podpora činnosti útulků pro zvířata“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2016 - 9/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
10.890,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
10.890,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
0,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.02.2016
Přidělení dotace: 
19.05.2016
Ukončení projektu: 
30.09.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro pobyt psů umístěných v útulku.

V rámci projektu dojde k opravě betonového povrchu podlahy kotců. Betonová podlaha v rozsahu 7 m² bude vybourána, dále bude provedeno mechanické očištění, sanace a penetrace původní podlahy a následné zabetonování do původní podoby.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.