Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Budování atletických drah s umělým povrchem

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2007 – 11/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
14.763.404,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
5.500.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
9.263.404,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
9. 2. 2007
Přidělení dotace: 
6. 3. 2007
Zahájení výběrového řízení: 
21. 3. 2007
Ukončení výběrového řízení: 
27. 6. 2007
Zahájení fyzické realizace: 
29. 6. 2007
Ukončení fyzické realizace: 
14. 9. 2007
Ukončení projektu: 
30.11.2007
Stručný obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje sportu a tělovýchovy na území města Strakonice a vjeho spádovém území. Konkrétním záměrem je provést rekonstrukci stávající zastaralé atletické dráhy včetně sektorů pro technické disciplíny ve Strakonicích na moderní sportoviště s umělým povrchem, které bude vhodné pro pořádání atletických soutěží nejen regionálního, ale i republikového charakteru.

Atletický stadion je součástí rozsáhlého sportovního areálu v severní části města Strakonice – v lokalitě zvané Sídliště. Atletická dráha se základními parametry délka 400 m, šířka 5,0 m, sprintérská rovinka o šířce 7,5 m byla do dnešní podoby vybudována před cca 40 lety a od té doby neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí. Její povrch tvoří udržovaná škvárová vrstva. Dráha sice za určitých podmínek vyhovuje ze sportovního hlediska požadavkům pro trénink i konání regionálních závodů, ale především v letních měsících je díky své prašnosti z hlediska hygienických požadavků nevyhovující. Omezená možnost využití stadionu pro pořádání atletických soutěží je dána také faktem, že jednotlivé sektory pro technické disciplíny jsou ve velmi zanedbaném stavu.

Investiční akce je realizována dle zhotovené projektové dokumentace „Rekonstrukce sportovního areálu – atletický ovál, Strakonice-Sídliště“ od projektové kanceláře Atelier Penta, s.r.o., Strakonice. Nově vybudovaná atletická dráha bude mít po celé délce čtyřsetmetrového oválu 4 dráhy a v cílové rovince 6 drah a bude vybavena pro všechny atletické disciplíny. Stávající škvárový povrch dráhy bude nahrazen vodopropustným umělým povrchem CONIPUR SP. Zároveň se odstraní stávající povrchy ze sektorů technických disciplin a nahradí se rovněž vodopropustným umělým povrchem (celková plocha nového povrchu – 4.562 m2).

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel díla – jakožto nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, České Budějovice (výše nabídkové ceny činí 14.763.404,- Kč). Smlouva o dílo byla podepsána dne 27. června 2007 a hned poté začaly probíhat stavební práce.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.