Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu Rekonstrukce stávajících sportovišť.

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2012 – 09/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
765.910,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
350.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
415.910,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
15. 03. 2011
Přidělení dotace: 
19. 04. 2011
Ukončení projektu: 
30. 09. 2012
Stručný obsah projektu: 

Celý areál ZŠ F. L. Čelakovského včetně tělocvičny byl vybudován již před řadou let, čemuž je poplatný i její současný stav. Budova základní školy proto prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.

 

Záměrem tohoto projektu je provést rekonstrukci podlahy tělocvičny, tj. jak konstrukce, tak i povrchu - stávající podlaha z parket bude odstraněna a nahrazena novou, pryžovou. Dále bude provedena oprava dřevěného obložení a opatřen nový nátěr otopných těles, obkladů a spodních částí stěn.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz- odkaz Granty, Fondy EU.