Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků grantového programu Opravy a rekonstrukce mateřských škol,
výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2011 – 07/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
829.552,79,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
300.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
529.552,79,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
15.3.2011
Přidělení dotace: 
19.4.2011
Ukončení projektu: 
23.8.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je navýšení stávající kapacity MŠ U Parku.

V současné době stoupá poptávka po zařízeních pro děti předškolního věku a záměrem projektu je alespoň částečné uspokojení této poptávky. Kapacita mateřské školy v současnosti činí 75 dětí a je plně využita. Zrušením služebního bytu a novým využitím části stávajících prostor vzniknou prostory pro provoz nové třídy. Realizací projektu tedy dojde k navýšení kapacity ze současných 75 na 95 dětí.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.