Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Jižní Čechy olympijské 2016“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2016 – 10/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
30.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
20.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
10.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
31.10.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je aktivní trávení volného času seniorů v duchu olympijských tradic. V tento den si senioři budou moci vyzkoušet sportovní disciplíny podobné olympijským. Pro zpestření bude připraveno např. trénování paměti. Senioři se dozví o správných zásadách posilování s ukázkou vhodného cvičení, více o nordic walkingu a zdravém stravování i pozitivech zdravého životního stylu.  

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.