Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2016 - 9/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
604 393,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
200.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
404 393,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
26.02.2016
Přidělení dotace: 
19.05.2016
Ukončení projektu: 
12.09.2016
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší úpravu stávajícího stavu u kruhové křižovatky v Ellerově ulici. Doplnění bezpečnostních prvků bude spočívat ve zřízení bezbariérového přechodu pro chodce ve směru do ulice Na Křemelce (směrem k zimnímu stadionu) včetně jeho nasvětlení, dále je součástí projektu montáž trubkového zábradlí s dvojitým madlem a doplnění veřejného osvětlení podél „Beranova dvora“. V rámci projektu dojde i k úpravě svislého a vodorovného dopravního značení.

 

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců i ostatních účastníků silničního provozu v této lokalitě.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.