Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní památky“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2016 - 10/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 147.310,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
285.669,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
861 641,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
31.10.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je obnova jižní fasády objektu čp. 1 na Velkém náměstí ve Strakonicích.

 

V rámci projektu budou odstraněny poškozené venkovní omítky a provedeny nové, dále bude proveden nátěr fasády, restaurátorské práce na fasádě včetně nátěru a zlacení hodinového číselníku na věži, oprava prejzové krytiny říms, oprava klempířských konstrukcí včetně provedení opatření ochrany proti ptactvu, kamenný obklad soklu, odvodnění podzemních konstrukcí drenážním potrubím.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.