Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Grantového programu Jihočeského kraje
Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2009 – 10/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
981.893,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
550.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
431.893,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
24. 3. 2009
Přidělení dotace: 
23. 6. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
19. 5. 2009
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2009
Ukončení projektu: 
12.12.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce objektu bývalé MŠ speciální v ulici Stavbařů ve Strakonicích tak, aby vzniklo nové odloučené pracoviště Mateřské školy Lidická.

Město Strakonice tak reaguje na současný demografický vývoj a především zájem rodičů o umístění dětí do mateřských škol. Z nich vyplynula potřeba rozšíření kapacity v mateřských školách ve Strakonicích.

Výsledkem rekonstrukce a modernizace bude nově otevřená mateřská škola v ulici Stavbařů ve Strakonicích s kapacitou 56 dětí a to k 1.9.2009.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.