Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu „Podpora kultury“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
02/2014 – 10/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
500 000 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
29 000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
471 000 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
08. 01. 2014
Přidělení dotace: 
05. 06. 2014
Ukončení projektu: 
31. 10. 2014
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je dokončení publikace Strakonice v proměnách času, která přiblíží Strakonice v ose času posledních několika desítek let. Přípravné práce publikace (grafika, typografický návrh, sazba a další) již byly zrealizovány v minulých letech. V roce 2014 budou dokončeny texty a jazykové mutace, kniha bude vytištěna. 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.