Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu na podporu zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2014 – 9/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
241 184 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
152 000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
89 184 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.2 2014
Přidělení dotace: 
13.5.2014
Ukončení projektu: 
24.9.2014
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu bylo nasvětlení tří přechodů pro chodce. Jedná se o dva přechody pro chodce v ulici Radomyšlská a jeden v ulici Stavbařů. Tento projekt přispěl především ke zkvalitnění dopravní infrastruktury  pro vytvoření bezpečnějších podmínek chodců a ostatních účastníků silničního provozu.