Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Produkty a služby v cestovním ruchu".

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2014 - 9/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
63.525,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
36.400,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
27.125,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
19.02.2014
Přidělení dotace: 
24.04.2014
Ukončení projektu: 
09.09.2014
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu „Strakonická šifra“ je ukázat Strakonice z trochu jiného pohledu a vzbudit zájem o strakonické památky a zajímavosti mezi turisty a tím nabídnout možnost aktivního trávení volného času. Jde o poznávací trasu, která návštěvníky vede po jednotlivých zastaveních, přitom hledají indicie pro vyluštění tajenky a pokračování v cestě až do určeného cíle.

 

V rámci projektu budou graficky zpracovány a vytištěny propagační letáky s hrací kartou, perokresby památek a detailů včetně mapky, zpracovány zajímavosti ze strakonického místopisu, vyrobeny tužky s logem a upomínkové předměty.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.