Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2014 – 12/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
165 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
82 500,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
82 500,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
26.06.2014
Přidělení dotace: 
15.10.2014
Ukončení projektu: 
10.12.2014
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu bylo zpracování 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území pro celý správní obvod s rozšířenou působností Strakonice v souladu s požadavky stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.