Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje".

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2014 - 9/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
65.872,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
40.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
25.872,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.03.2014
Přidělení dotace: 
24.04.2014
Ukončení projektu: 
25.09.2014
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je zlepšení podmínek v hasičské zbrojnici, zajištění provozu zásahových vozidel a dovybavení jednotky ochrannými oděvy.

 

V rámci projektu „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“ budou v hasičské zbrojnici jednotky JPO III/2 v ulici Sokolovská vyměněny poškozené vchodové dveře, pořízeny konzervátory akumulátorových baterií, zásahové kabáty, kalhoty a přilby.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.