Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu Opravy a rekonstrukce mateřských škol Opatření Opravy budov, vybavení a úpravy tříd a dalších vnitřních i venkovních prostor mateřských škol neinvestičního charakteru

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2010 – 09/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
183.652,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
100.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
83.652,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
1.3.2010
Přidělení dotace: 
19.5.2010
Zahájení fyzické realizace: 
17.6.2010
Ukončení fyzické realizace: 
9.9.2010
Ukončení projektu: 
4.11.2010
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je úprava vybavení venkovního areálu Mateřské školy U Parku tak, aby stav odpovídal aktuální legislativě v oblasti ochrany veřejného zdraví a zároveň přispěl ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Jedná se o výměnu stávajícího pískoviště za nové, které bude navíc doplněné pergolou z důvodu odstínění od přímého slunce. Druhé, zcela nevyhovující pískoviště bude odstraněno. Součástí projektu je také přesun zahradních prvků (stolu a lavic) do vhodnějšího prostoru.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.