Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Objekty kulturního dědictví“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2016 - 9/2016
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
122.554,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
50.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
72.554,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14.01.2016
Přidělení dotace: 
07.04.2016
Ukončení projektu: 
31.10.2016
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je oprava havarijního stavu výklenkové kapličky Nejsvětější Trojice u Blatského rybníku ve Strakonicích, spočívající v opravě a výměně povrchů objektu a jejich konstrukcí, osazení nové mříže výklenku, dojde k částečnému odizolování spodní stavby – odkopání terénu kolem budovy a odstranění náletových dřevin nacházejících se v blízkosti stavby.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.