Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2017 - 09/2017
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.324.951,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
152.148,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
1.172.803,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
23.02.2017
Přidělení dotace: 
11.05.2017
Ukončení projektu: 
19.09.2017
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty v ulici Katovická (v blízkosti křižovatky s ulicí Spojařů).

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Dotace, Fondy EU.