Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
- grantového programu na podporu incomingových cestovních kanceláří a informačních center

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2008 – 10/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
374.251,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
150.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
224.251,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.3.2008
Přidělení dotace: 
27.5.2008
Zahájení fyzické realizace: 
29.5.2008
Ukončení fyzické realizace: 
31.10.2008
Ukončení projektu: 
14.11.2008
Stručný obsah projektu: 

Tento projekt podporuje rozvoj cestovního ruchu a posílení jeho pozice a významu v ekonomice regionu Strakonicka, a to konkrétně zlepšením technické a materiální vybavenosti, rozšířením propagačních materiálů, zlepšení úrovně internetových stránek, pořízení úložných prostor a tím i zvýšení celkového standardu Městského informačního centra Strakonice.

Konkrétními záměry projektu jsou dovybavit Městské informační centrum Strakonice dvěma počítači a pohyblivými posuvnými informačními tabulemi, rozšířit nabídku propagačních materiálů a zlepšit úroveň internetových stránek doplněním o virtuální prohlídky. Současně s tím dojde k rozšíření nabízených a poskytovaných služeb v Městském informačním centru Strakonice.

Městské informační centrum se tímto způsobem snaží o zvýšení svého standardu a zároveň o zvýšení kvality nabízených a poskytovaných služeb. Celkově je projekt orientován na obnovu a prohloubení pozitivního vnímání Strakonicka jako turistického regionu, který má co nabídnout.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.