Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

projekt je financován Jihočeským krajem z prostředků grantového programu na podporu činnosti útulků pro zvířata pro rok 2013

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2013 – 10/2013
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
46.650 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
46.650 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
26.3.2013
Přidělení dotace: 
16.5.2013
Ukončení projektu: 
31.10.2013
Stručný obsah projektu: 

Útulek pro nalezené a opuštěné psy ve Strakonicích byl vybudován v roce 2008 městy Strakonice a Písek. Zaměstnanci útulku poskytují péči nalezeným, starým, opuštěným, nemocným či týraným zvířatům.

 

Záměrem projektu jsou úpravy menšího rozsahu u kotců pro velká plemena nalezených a odchycených psů. Dále pak pořízení osvětlení a obnova hadic sloužících k očistě kotců. Hlavním přínosem projektu je zlepšení prostředí pro nalezená a opuštěná zvířata.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.