Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích".

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 - 9/2015
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
507.359,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
200.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
307.359,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
27.02.2015
Přidělení dotace: 
16.04.2015
Ukončení projektu: 
18.09.2015
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je úprava stávajícího přechodu pro chodce, který se nachází v ulici Na Ohradě v křižovatce s ulicí Ellerova ve Strakonicích. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců i ostatních účastníků silničního provozu v této lokalitě.

 

V rámci projektu bude na zmíněném přechodu pro chodce umístěn dělící dlážděný ostrůvek, který bude z obou stran chráněn betonovými bloky. V souvislosti s touto úpravou dojde k úpravě chodníku a krytu komunikace, následně i k úpravě stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení. 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.