Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Vedení města a městského úřadu
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Břetislav Hrdlička starosta 383700100
Ing. Rudolf Oberfalcer místostarosta 383700101
Jaroslav Horejš místostarosta 383700102
Mgr. Martina Kotrchová tajemnice 383700103
Úsek sekretariátu
Jméno Funkce Telefon
Radmila Brušáková asistentka 383700125
Eva Mácková asistentka 383700105
Úsek personalistiky a mezd
Jméno Funkce Telefon
Ing. Martina Šťastná personalistka 383700107
Leona Švecová mzdová účetní 383700108
Úsek pro vztahy s veřejností
Jméno Funkce Telefon
Ing. Markéta Bučoková vztahy s veřejností, tisková mluvčí, Zpravodaj 383700117
Útvar interního auditu
Jméno Funkce Telefon
Ing. Veronika Hůzlová interní audit 383700106

Odbor dopravy
Jméno Funkce Telefon
Ing. Václav Býček vedoucí odboru 383700252
Kateřina Harantová administrativní pracovník 383700299
Oddělení dopravně správních agend
Jméno Funkce Telefon
Hana Benešová vedoucí oddělení, registr vozidel 383700286
Radka Jungvirtová registr řidičů 383700361
Jindra Krejčová registr vozidel 383700301
Pavla Němcová registr vozidel 383700357
Bc. Šárka Pechlátová registr vozidel 383700231
Věra Šenkýřová registr řidičů 383700259
Pavlína Slavíková registr řidičů 383700257
Gabriela Turková registr vozidel 383700350
Oddělení registr dovezených silničních vozidel
Jméno Funkce Telefon
Marie Tchorzewská vedoucí oddělení, registr dovezených silničních vozidel 383700227
Miroslav Kavlík registr dovezených silničních vozidel, zkušební komisař 383700356
Rudolf Slavík registr dovezených silničních vozidel,zkušební komisař 383700255
Oddělení přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Bc. Iva Krajčová vedoucí oddělení 383700278
Ing. Jana Kohoutová přestupkové řízení 383700260
Ing. Daniela Kopecká přestupkové řízení 383700358
Silniční správní úřad
Jméno Funkce Telefon
Ing. Kateřina Blažková referent 383700290
Ing. Tereza Šmídová referent 383700256

Odbor finanční
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jitka Šochmanová vedoucí odboru 383700500
Oddělení rozpočtu
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Jankovcová vedoucí oddělení 383700510
Monika Cinádrová pokladna, komunál (včetně vymáhání) 383700524
Kateřina Hradská pokladna, komunál (včetně vymáhání) 383700521
Ing. Jitka Pelešková rozpočet 383700513
Bc. Petra Šmolíková VHP, pouť, psi 383700520
Oddělení účetnictví
Jméno Funkce Telefon
Ing. Zdeňka Paroubková vedoucí oddělení 383700531
Marie Hadravová účetní 383700530
Jiří Matásek účetní 383700523
Ing. Markéta Matějková účetní 383700512
Jaroslava Pokorná pohledávky 383700525
Marie Šmídová finanční kontrola 383700522

Odbor majetkový
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Narovcová vedoucí odboru 383700300
Oddělení investic
Jméno Funkce Telefon
Ing. Oldřich Švehla vedoucí oddělení 383700322
Michal Bezpalec investiční technik, energetik 383700321
Jaroslav Houska investiční technik 383700320
Dušan Kučera investiční technik 383700324
Ing. Pavel Pivnička investiční technik 383700326
Ing. Petr Zdeněk investiční technik 383700325
Oddělení movitého a nemovitého majetku
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Miroslava Nejdlová vedoucí oddělení, právník 383700305
Eva Charvátová bytová agenda 383700303
Dana Jačková prodej a pronájem nemovitého majetku 383700312
Jana Ouředníková prodej movitého majetku, nebytové prostory 383700311
Miroslava Sobolčiková administrativní pracovník 383700313
Ing. Lenka Šůsová prodej a pronájem nemovitého majetku, pojištění 383700310

Odbor rozvoje
Jméno Funkce Telefon
Ing.arch. Marta Slámová vedoucí odboru 383700800
Oddělení rozvoje
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Michal Novotný vedoucí oddělení 383700802
Klára Černá administrativa, externí financování 383700801
Ing. Markéta Hradská externí financování 383700842
Bc. Eva Janochová externí financování 383700840
Oddělení úřad územního plánování
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Bašta vedoucí oddělení 383700830
Bc. Jana Hudáková pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700850
Mgr. Eliška Kotousová pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700849
Bc. Alena Vadlejchová pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700845
Mgr. Barbora Waldmannová pořizování UPD města Strakonice 383700831
Architekt
Jméno Funkce Telefon
Ing. arch. David Andrlík vzhled města, dětská hřiště, mobiliář 383700751

Odbor sociální
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Lenka Vysoká vedoucí odboru 383700244
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Jméno Funkce Telefon
Bc. Petra Tůmová, DiS. vedoucí oddělení, terénní sociální pracovnice 383700347
Mgr. Alena Burianová, DiS. terénní sociální pracovník 383700349
Mgr. Ondřej Klepáč, DiS. kurátor pro mládež 383700249
Bc. Věra Němcová terénní sociální pracovnice 383700348
Klára Nováková, DiS. terénní sociální pracovnice 383700351
Bc. Kristýna Pavlíková, DiS. terénní sociální pracovnice 383700342
Bc. Dagmar Pilíková terénní sociální pracovnice 383700337
Bc. Jana Písková terénní sociální pracovnice 383700338
Bc. Petra Prokopcová, DiS. terénní sociální pracovnice 383700247
Mgr. Lenka Remešová terénní sociální pracovnice 383700332
Bc. Petra Romová terénní sociální pracovnice, kurátor pro mládež 383700339
Mgr. Kateřina Týmová kurátor pro mládež 383700248
Lucie Viktorová, DiS. teréní sociální pracovnice 383700355
Oddělení sociální péče a pomoci
Jméno Funkce Telefon
Bc. Šárka Vávrová, DiS. vedoucí oddělení 383700273
Mgr. Pavla Babková, DiS. sociální pracovnice 383700275
Marta Černochová, DiS. sociální pracovnice 383700246
Bc. Eva Křivancová, DiS. sociální pracovnice 383700327

Odbor stavební úřad
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaromír Zeman vedoucí odboru 383700720
Eva Kašpírková sekretariát 383700711
Pavla Poskočilová památková péče - Strakonice, Volyně 383700843
Oddělení stavebně správního řízení
Jméno Funkce Telefon
Ing. Pavel Remeš vedoucí oddělení 383700750
Jana Burianová stavebně správní řízení 383700722
Blanka Cibulková archiv, pokladna 383700710
Eliška Hejtmánková reklamy, doprava, TÚ 383700755
Jaroslav Holín RUIAN, archeologie 383700846
Ing. Marie Ježková inž. sítě 383700724
Jan Krch obce PO 383700731
Miloslava Krejčová zást. ved. odd., PÚ, č.p. 383700721
Ing. Petr Novák město FO 383700725
Ing. Radek Tomášek státní dozor, stav. právo 383700754
Petr Zábranský obce FO 383700723
Zdenka Žáčková město PO 383700752

Odbor školství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Libuše Řeřábková vedoucí odboru 383700200
Ing. Miroslav Ině správce IT 383700216
Ing. Richard Kozák správce IT 383700370
Ing. Václav Sýkora správce IT 383700270
Oddělení školství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miluše Vacková vedoucí oddělení 383700600
Stanislava Broulimová školství 383700612
Dagmar Havlanová školství 383700611
Oddělení podpory kultury a sportu
Jméno Funkce Telefon
Jolana Prixová, DiS. vedoucí oddělení 383700848
Miroslav Bestrejka řidič 383700280
Ing. Martina Dubová dotace 383700847
Ing. Lucie Kalinová Zpravodaj, dotace 383700844
Radoslav Koudelka, DiS. řidič 383700280

Odbor vnitřních věcí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Pavel Hlava vedoucí odboru 383700201
Úsek přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Bc. Lukáš Benada projednávání přestupků 383700232
Jana Tallmanová projednávání přestupků 383700230
Oddělení matrik
Jméno Funkce Telefon
Martina Šambazova vedoucí oddělení, matriční agenda - narození 383700240
Radka Králíčková matriční agenda - manželství 383700250
Radka Petelová matriční agenda - úmrtí 383700251
Hana Sellnerová ověřování dokumentů, vítání občánků 383700220
Oddělení EO, OP a CD
Jméno Funkce Telefon
Jana Michálková vedoucí odděleni, OP 383700343
Michala Krčalová evidence obyvatel 383700340
Monika Michálková cestovní doklady 383700352
Hana Prokopová občanské průkazy 383700353
Zdeňka Smrkovská evidence obyvatel 383700263
Martina Vlasáková cestovní doklady 383700341
Oddělení správní
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Dita Zelená vedoucí oddělení 383700210
Mgr. Iveta Divišová evidence majetku 383700221
Lucie Čapková podatelna 383700113
Olga Majerová podatelna 383700265
Václav Havlan technický pracovník 383700110
Právník
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Viktor Svoboda právník, pověřence GDPR 383700202

Odbor životního prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Brůžek vedoucí odboru, městská zeleň 383700317
Oddělení ekologie krajiny
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miroslav Šobr vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova 383700308
Ing. Radim Paulič zeměděl. půdní fond, týrání zvířat 383700346
Ing. Anna Sekyrová státní správa lesů, týrání zvířat 383700345
Ing. Petr Šťastný myslivost, rybářství, veterinární péče 383700336
Bc. Tomáš Turek zeleň, kácení stromů, zaplevelené pozemky 383700335
Oddělení ochrany prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Lucie Klimešová zástupce vedoucího odboru, odpady 383700333
Stanislav Mrkvička ovzduší 383700307
Ing. Radka Mrkvičková odpady města, černé skládky 383700334
Oddělení vodního hospodářství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Předotová vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně 383700277
Ing. Peter Kurek pracovník krizového řízení 383700112
Mgr. Jaroslava Mrůzková VH - domácnosti - studny, ČOV 383700276
Ing. Michal Předota VH - vodovody, kanalizace, ČOV 383700271
Ivana Rodová administrativa, vodohospodářská evidence 383700269

Obecní živnostenský úřad
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Luboš Vršecký vedoucí odboru 383700330
Oddělení kontroly
Jméno Funkce Telefon
Marie Obstová kontrola podnikatelů, zástupce ved. odboru 383700316
Milena Boudová kontrola podnikatelů 383700363
Jana Klasová kontrola podnikatelů 383700319
Oddělení registrace
Jméno Funkce Telefon
Hana Němcová vedoucí oddělení 383700302
Jaroslava Dvořáková registrace podnikatelů 383700328
Alena Králová registrace podnikatelů 383700329


E-mailové adresy zaměstnanců města ve tvaru jmeno.prijmeni@mu-st.cz nejsou oficiální el. adresou městského úřadu.