Telefonní seznam

 

Vedení
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Břetislav Hrdlička starosta 383700100
Ing. Rudolf Oberfalcer místostarosta 383700101
Josef Zoch místostarosta 383700102
Mgr. Martina Kotrchová tajemnice 383700103
Úsek sekretariátu
Jméno Funkce Telefon
Radmila Brušáková asistentka 383700125
Eva Mácková asistentka 383700105
Úsek personalistiky a mezd
Jméno Funkce Telefon
Bc. Šárka Kuřinová mzdová účetní 383700108
Ing. Martina Šťastná personalistka 383700107
Úsek pro vztahy s veřejností
Jméno Funkce Telefon
Ing. Markéta Bučoková vztahy s veřejností, tisková mluvčí, Zpravodaj 383700117
Útvar interního auditu
Jméno Funkce Telefon
Ing. Veronika Hůzlová interní audit 383700106

Odbor dopravy
Jméno Funkce Telefon
Ing. Václav Býček vedoucí odboru 383700252
Kateřina Harantová administrativní pracovník 383700299
Oddělení dopravně správních agend
Jméno Funkce Telefon
Hana Benešová vedoucí oddělení, registr vozidel 383700286
Radka Jungvirtová registr řidičů 383700361
Stanislava Krátká registr vozidel 383700357
Jindra Krejčová registr vozidel 383700301
Pavlína Slavíková registr řidičů 383700257
Gabriela Smrčková registr vozidel 383700231
Gabriela Turková registr vozidel 383700350
Bohuslava Uhlíková registr řidičů 383700259
Oddělení registr dovezených silničních vozidel
Jméno Funkce Telefon
Marie Tchorzewská vedoucí oddělení, registr dovezených silničních vozidel 383700227
Miroslav Kavlík registr dovezených silničních vozidel, zkušební komisař 383700356
Rudolf Slavík registr dovezených silničních vozidel,zkušební komisař 383700255
Oddělení přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Bc. Iva Krajčová vedoucí oddělení 383700278
Ing. Pavel Hlava přestupkové řízení 383700261
Ing. Daniela Kopecká přestupkové řízení 383700358
Bc. Žaneta Smaha přestupkové řízení 383700260
Silniční správní úřad
Jméno Funkce Telefon
Ing. Kateřina Brejchová referent 383700290
Ing. Tereza Šmídová referent 383700256

Odbor finanční
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jitka Šochmanová vedoucí odboru 383700500
Oddělení rozpočtu
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Jankovcová vedoucí oddělení rozpočtu 383700510
Monika Cinádrová pokladna, komunál (včetně vymáhání) 383700524
Radka Králíčková pokladna, komunál (včetně vymáhání) 383700521
Ing. Jitka Pelešková pracovník oddělení rozpočtu 383700513
Bc. Petra Šmolíková VHP, pouť, psi 383700520
Oddělení účetnictví
Jméno Funkce Telefon
Ing. Zdeňka Paroubková vedoucí oddělení účetnictví 383700531
Marie Hadravová účetní 383700530
Jiří Matásek účetní 383700523
Ing. Markéta Matějková účetní 383700512
Jaroslava Pokorná pohledávky 383700525
Marie Šmídová finanční kontrola 383700522

Odbor majetkový
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Narovcová vedoucí odboru 383700300
Oddělení investic
Jméno Funkce Telefon
Ing. Oldřich Švehla vedoucí oddělení 383700322
Michal Bezpalec investiční technik, energetik 383700321
Jaroslav Houska investiční technik 383700320
Dušan Kučera investiční technik 383700324
Ing. Petr Zdeněk investiční technik 383700325
Oddělení movitého a nemovitého majetku
Jméno Funkce Telefon
Ing. Tatiana Šamanková vedoucí oddělení, výkup a směny nem.maj.,poj.,předk.právo 383700310
Eva Charvátová bytová agenda 383700303
Ing. Jitka Festermajerová administrativní pracovník 383700313
Dana Jačková prodej a pronájem nemovitého majetku 383700312
Jana Ouředníková prodej movitého majetku, nebytové prostory 383700311
Právník
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Miroslava Nejdlová právník 383700305

Odbor rozvoje
Jméno Funkce Telefon
Ing.arch. Marta Slámová vedoucí odboru 383700800
Oddělení rozvoje
Jméno Funkce Telefon
vedoucí oddělení 383700840
Klára Černá administrativa, externí financování 383700801
Bc. Eva Janochová externí financování 383700840
Pavla Němcová dotační a grantové programy kraje, státu a EU 383700842
Mgr. Michal Novotný dotační a grantové programy kraje, státu a EU 383700802
Oddělení úřad územního plánování
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Bašta vedoucí oddělení 383700830
Ing. Denisa Hlaváčová pořizování ÚPD města Strakonice 383700831
Bc. Jana Hudáková pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700850
Mgr. Eliška Kotousová pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700849
Bc. Alena Vadlejchová pořizování ÚPD pro obce v ORP Strakonice 383700845
Architekt
Jméno Funkce Telefon
Ing. arch. David Andrlík vzhled města, dětská hřiště, mobiliář 383700751

Odbor sociální
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Lenka Vysoká vedoucí odboru 383700244
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Jméno Funkce Telefon
Bc. Petra Tůmová, DiS. vedoucí oddělení, terénní sociální pracovnice 383700347
Mgr. Alena Burianová, DiS. terénní sociální pracovník 383700349
Mgr. Ondřej Klepáč, DiS. kurátor pro mládež 383700249
Bc. Věra Němcová terénní sociální pracovnice 383700348
Klára Nováková, DiS. terénní sociální pracovnice 383700351
Bc. Dagmar Pilíková terénní sociální pracovnice 383700337
Bc. Jana Písková terénní sociální pracovnice 383700338
Bc. Petra Romová terénní sociální pracovnice, kurátor pro mládež 383700339
Mgr. Kateřina Tomášová terénní sociální pracovnice 383700247
Mgr. Kateřina Týmová kurátor pro mládež 383700248
Lucie Viktorová, DiS. teréní sociální pracovnice 383700355
Hana Zlochová, DiS. terénní sociální pracovnice 383700332
Oddělení sociální péče a pomoci
Jméno Funkce Telefon
Bc. Šárka Vávrová, DiS. vedoucí oddělení 383700273
Mgr. Pavla Babková sociální pracovnice 383700327
Marta Černochová, DiS. sociální pracovnice 383700246
Bc. Jaroslava Wolfová, DiS. sociální pracovnice 383700275

Odbor stavební úřad
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaromír Zeman vedoucí odboru 383700720
Eva Kašpírková sekretariát 383700711
Pavla Poskočilová Památková péče - Strakonice, Volyně 383700843
Oddělení stavebně správního řízení
Jméno Funkce Telefon
Ing. Pavel Remeš vedoucí oddělení 383700750
Blanka Cibulková archiv, pokladna 383700710
Jaroslav Holín RUIAN, archeologie 383700846
Ing. Marie Ježková inž. sítě 383700724
Jan Krch obce PO 383700731
Miloslava Krejčová zást. ved. odd., PÚ, č.p. 383700721
Marie Metličková město FO 383700725
Václav Novák reklamy, doprava, TÚ 383700755
Eva Přechová stavebně správní řízení 383700722
Ing. Radek Tomášek státní dozor, stav. právo 383700754
Petr Zábranský obce FO 383700723
Zdenka Žáčková město PO 383700752

Odbor školství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Libuše Řeřábková vedoucí odboru 383700200
Ing. Miroslav Ině správce IT 383700216
Ing. Richard Kozák správce IT 383700370
Ing. Václav Sýkora správce IT 383700270
Oddělení školství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miluše Vacková vedoucí oddělení 383700600
Stanislava Broulimová školství 383700612
Dagmar Havlanová školství 383700611
Oddělení podpory kultury a sportu
Jméno Funkce Telefon
Jolana Prixová, DiS. vedoucí oddělení 383700848
Miroslav Bestrejka řidič 383700280
Bc. Martina Dubová dotace 383700847
Ing. Lucie Kalinová Zpravodaj, dotace 383700844
Radoslav Koudelka řidič 383700280

Odbor vnitřních věcí
Jméno Funkce Telefon
Bc. Štěpánka Mošovská vedoucí odboru 383700201
Úsek přestupkového řízení
Jméno Funkce Telefon
Hana Jandová projednávání přestupků 383700232
Jana Tallmanová projednávání přestupků 383700230
Oddělení matrik
Jméno Funkce Telefon
Anežka Lukešová vedoucí oddělení, narození 383700250
Radka Petelová matriční agenda - úmrtí 383700251
Martina Šambazova matriční agenda - manželství 383700240
Hana Sellnerová ověřování dokumentů, vítání občánků 383700220
Oddělení EO, OP a CD
Jméno Funkce Telefon
Jana Michálková vedoucí odděleni, OP 383700343
Michala Krčalová evidence obyvatel 383700340
Monika Michálková cestovní doklady 383700352
Hana Prokopová občanské průkazy 383700353
Zdeňka Smrkovská evidence obyvatel 383700263
Martina Vlasáková cestovní doklady 383700341
Oddělení správní
Jméno Funkce Telefon
Milada Švihálková vedoucí oddělení 383700221
Václav Havlan technický pracovník 383700110
Ing. Lenka Šůsová podatelna 383700265
Leona Švecová podatelna 383700113
Michaela Vaněčková evidence majetku 383700210
Právník
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Jan Kotrba právník, pověřenec GDPR 383700202

Odbor životního prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslav Brůžek vedoucí odboru, městská zeleň 383700317
Oddělení ekologie krajiny
Jméno Funkce Telefon
Ing. Miroslav Šobr vedoucí oddělení, ochrana přírody, ekologická výchova 383700308
Ing. Radim Paulič zeměděl. půdní fond, rostlinolékařská péče, týrání zvířat 383700346
Ing. Anna Sekyrová státní správa lesů 383700345
Ing. Petr Šťastný myslivost, rybářství, týrání zvířat 383700336
Bc. Tomáš Turek zeleň, kácení stromů 383700335
Oddělení ochrany prostředí
Jméno Funkce Telefon
Ing. Lucie Klimešová zástupce vedoucího odboru, odpady 383700333
Stanislav Mrkvička ovzduší 383700307
Ing. Radka Mrkvičková odpady města, černé skládky 383700334
Oddělení vodního hospodářství
Jméno Funkce Telefon
Ing. Eva Předotová vedoucí oddělení, VH, MVE, rybníky, povodně 383700277
Ing. Peter Kurek pracovník krizového řízení 383700112
Mgr. Jaroslava Mrůzková VH - domácnosti - studny, ČOV 383700276
Ing. Michal Předota VH - vodovody, kanalizace, ČOV 383700271
Ivana Rodová administrativa, vodohospodářská evidence 383700269

Obecní živnostenský úřad
Jméno Funkce Telefon
Mgr. Luboš Vršecký vedoucí odboru 383700330
Oddělení kontroly
Jméno Funkce Telefon
Marie Obstová kontrola podnikatelů, zástupce ved. odboru 383700316
Milena Boudová kontrola podnikatelů 383700363
Jana Klasová kontrola podnikatelů 383700319
Oddělení registrace
Jméno Funkce Telefon
Hana Němcová vedoucí oddělení 383700302
Jaroslava Dvořáková registrace podnikatelů 383700328
Alena Králová registrace podnikatelů 383700329


E-mailové adresy zaměstnanců města ve tvaru jmeno.prijmeni@mu-st.cz nejsou oficiální el. adresou městského úřadu.

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...