Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Kontakt
Country kapela ŠRUME.CZ http://www.srume.cz/
Country skupina Pauza http://www.pauzastrakonice.cz
Country taneční skupina Sluníčko http://www.ctsslunicko.webovky.cz
Dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice http://fereangeli.lumika.cz/home.html
Dětský pěvecký sbor ZŠ Dukelská Bona Fide 383 313 230
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice https://cs-cz.facebook.com/pages/category/Local-Business/DS-%C4%8Celakovsk%C3%BD…
Folková skupina Šafrán http://www.safran.wz.cz
Kapela Scéna http://www.kapelascena.cz
L Band (Taneční orchestr ZUŠ Strakonice) https://www.facebook.com/pages/L-Band/148051984528
Loutková scéna Radost http://www.lsradost.cz/
Mladá dudácká muzika, z. s. https://www.mladadudackamuzika.cz/
Nektarka Strakonice (dechová kapela) http://www.nektarka.wbs.cz/
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice https://www.facebook.com/peveckysborgs/
Piánko http://bandzone.cz/pianko
Pošumavská dudácká muzika http://www.posumavskadudacka.cz/
Prácheňáček, z. s. http://www.prachenacek.cz/
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice http://www.prachenak.strakonice.cz/
Scéna mladých při DS Čelakovský http://scenamladychdscst.cz/
Skupina historického šermu Vendetta, z. s. http://www.shsvendetta.cz/
Smíšený sbor Hlasoň http://www.hlason.cz
Soubor keltské muziky ÁDH MÓR https://www.zus-strakonice.cz/o-skole/orchestry-soubory/keltsky-soubor-adh-mor
Spolek historického šermu Markýz ze Strakonic, z. s. https://www.sermiri.cz/skupina/markyz-ze-strakonic/140
SPONA - společně pro současnost http://www.spona-os.cz/
Strakonická dudácká muzika http://www.sdm.estranky.cz/
Strakonické mažoretky Otavanky https://ddmstrakonice.cz/zajmove-krouzky-a-kurzy/mazoretky/
Taneční skupina IGNIS MARINIS https://cs-cz.facebook.com/TanecniSkupinaIgnisMarinis
Taneční skupina Rozálie Strakonice https://www.facebook.com/RozalieStrakonice/
Taneční studio RM dance Strakonice http://www.rm-dance.cz
Základní umělecká škola Strakonice https://zus-strakonice.cz/