Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Adresa Telefonní číslo web
MěÚSS - Azylový dům Budovatelská 613, Strakonice 383 323 639 http://www.muss.strakonice.eu
MěÚSS - Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé Ellerova 160, Strakonice 383 322 241 http://www.muss.strakonice.eu
MěÚSS - Domov pro seniory, Lidická Lidická 189, Strakonice 383 321 199 http://www.muss.strakonice.eu
MěÚSS - Domov pro seniory, Rybniční Rybniční 1282, Strakonice 383 312 280 http://www.muss.strakonice.eu
MěÚSS - Pečovatelská služba Rybniční 1283, Strakonice http://www.muss.strakonice.eu
MěÚSS - ředitelství Jezerní 1281, 386 01 Strakonice 383 312 270 http://www.muss.strakonice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení ve Strakonicích Na Ohradě 498, Strakonice 383 312 300 http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska
Úřad práce ve Strakonicích Textiláků 393, 386 01 Strakonice 383 353 111, 383 353 911, 383 324 490 http://portal.mpsv.cz/sz/local/st_info