Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

grafický baner pro zpravodaj města
- periodický tisk územního samosprávného celku

- reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988

- vydavatel (adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810

- redakční rada: Ing. Markéta Bučoková (šéfredaktorka), Jolana Prixová, DiS., Ing. Lucie Kalinová

- měsíčník

- rozsah: 16 stran

- náklad: 10 750 kusů

- tisk a inzerce: Regionální vydavatelství, s. r. o.

- distribuce: Česká pošta, s. p. - Depo Strakonice 70

- bezplatný výtisk

Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce.

Kontakt: zpravodaj (zavináč) mu-st.cz, tel.: 383 700 844

Pokud vám není Zpravodaj doručován každý měsíc do schránky, nebo víte o spoluobčanech se stejným problémem, kontaktujte redakci na adrese: zpravodaj@mu-st.cz. Stačí uvést číslo popisné a kontakt.

Zpravodaj č.4/2024
uvodní stránka zpravodaje
Zpravodaj č.3/2024
uvodní stránka zpravodaje
Zpravodaj č.2/2024
uvodní stránka zpravodaje
Zpravodaj č.1/2024
uvodní stránka zpravodaje