Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Minuty z radnice - revitalizace nádrže v Modlešovicích

V zájmu investic vedení města není jen zvelebování samotného centra. Úzkostlivě se dbát na komfortní život obyvatel v osadách. Výsledkem je zrevitalizovaná nádrž v Modlešovicích a pergola určená k relaxaci. Obojí představí místostarosta Josef Zoch.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Minuty z radnice_výstavba skateparku

V letošním roce byla zahájena výstavba nového skateparku v hodnotě téměř třinácti milionů korun. Investiční akci přiblíží zastupitel Jan Hrdlička.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Minuty z radnice _ Dražejov plán revitalizace

Město postupně revitalizuje jednotlivé osady. Pergola, oprava místní komunikace, ale i snaha o uložení elektrického vedení do země a s tím spojená výstavba chodníků, to jsou plány obnovy návsi Starého Dražejova, které představí starosta města Břetislav Hrdlička.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Realizace veřejných toalet

Potřebujeme je všichni - veřejné toalety. Během letošního roku se začne s výstavbou toalet v lokalitě Pod Hvězdou. Další plán jejich realizací pro letošní a příští rok nastíní místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Zahrádkářská osada Nový Dražejov_vodovod, kanalizace

Zahrádkářská osada v Novém Dražejově se léta potýkala se zanedbaným vodovodem a absencí kanalizace. V dohledné době obojí bude plně funkční. Město v těchto dnech dokončuje výstavbu nového vodovodu a kanalizace. Investiční akci přiblíží starosta města Břetislav Hrdlička.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Rekonstrukce ulice Zvolenská

Ve středu 20. července se zcela uzavře ulice Zvolenská. Důvodem je její komplexní rekonstrukce. Částečně již opravy začaly ve druhé červnové dekádě v ulici Máchova od sportovní haly, která je součástí investiční akce za necelých 35 milionů korun plně hrazených z rozpočtu města. S místostarostou Rudolfem Oberfalcerem jsem místo navštívili.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Sídliště Šumavská

Město podniká dílčí kroky vedoucí ke zkvalitnění života na sídlišti Šumavská. Nově opravená schodiště, revitalizovaná dětská hřiště a vyznačená podélná stání. To je jen část oprav, které na tuto hustě obydlenou oblast čekají. Celková revitalizace sídliště je připravena a po určitých peripetiích již bude možné k ní v dohledné době přistoupit.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Minuty z radnice - oprava prahu a rekonstrukce Velkého náměstí

Od pondělí 25. 7. 2022 bude uzavřeno Velké náměstí. Důvodem je oprava zvýšeného přejezdového prahu před domem čp. 55. Práh bude snížen o jeden ze stupňů. Kdy čeká Velké náměstí celková rekonstrukce prozradí starosta Břetislav Hrdlička.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022

Minuty z radnice - rekonstrukce Zvolenská - Máchova

Ve středu 20. července se zcela uzavře ulice Zvolenská. Důvodem je její komplexní rekonstrukce. Částečně již opravy začaly ve druhé červnové dekádě v ulici Máchova od sportovní haly, která je součástí investiční akce za necelých 35 milionů korun plně hrazených z rozpočtu města. S místostarostou Rudolfem Oberfalcerem jsem místo navštívili.

Kategorie videa: 
Minuty z radnice
Rok: 
2022