Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
13.August 2015
Datum nabytí účinnosti: 
18.September 2015
  • Jedná se o změnu využití z "plochy zemědělské" na využití "plochy smíšené obyné" na části pozemku p.č. 80/4 k.ú. Dunovice
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.2 územního plánu vydalo zastupitelstvo obce dne 13.8.2015
  • změna č.2 územního plánu nabyla účinnosti dne 18.9.2015 
  • změna č.2 územního plán je k dispozici na Obecním úřadě v Cehnicích, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánování a na Krajském úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=56552