Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Milejovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Milejovice vydalo zastupitelstvo obce dne 28.3.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 1.4.2011
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=30555

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
4.April 2018

 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Pokyny pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Milejovice byly součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Milejovice, která byla schválena Zastupitelstvem obce Milejovice dne 25.11.2016
 • Změnu č.1 územního plánu Milejovice vydalo zastupitelstvo obce dne 2. 3. 2018
 • Změna č.1 nabyla účinnosti dne 4.4.2018
 • odkaz na registrační list změny územního plánu: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=57133

Změna č. 2 ÚP Milejovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
11.May 2020
Datum nabytí účinnosti: 
12.June 2020
 • Zastupitelstvo obce Milejovice dne 11.03.2019 usnesením pod bodem č. 6 rozhodlo o pořízení změny č. 2 Územního plánu Milejovice, která byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • PŘEHLED PLOCH A PŘEDMĚTŮ ZMĚNY Č. 2: upravuje se tvar plochy B11; mění se vymezení záměru WP1; vymezuje se nový typ plochy NZ3; WP1 – změna trasy; Rezerva R-SV je zrušena.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. arch. Radek Boček
 • Projektantem změny byl Ateliér Boček, s.r.o., Na Rozmezí 209, 397 01 Písek.
 • Změna č. 2 Územního plánu Milejovice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Milejovice č. 3 ze dne 11.05.2020.
 • Změna č. 2 Územního plánu Milejovice nabyla účinnosti dne 12.06.2020.
 • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59265