Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Mnichov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Mnichov vydalo zastupitelstvo obce dne 23.11.2010 (vyvěšeno: 28.11.2010)
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Mnichově, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list:https://eupc.uur.cz/reglist?id=24325