Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Němětice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Němětice vydalo zastupitelstvo obce dne 11.2.2010
 • nabytí účinnosti dne 12.3.2010
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=23606

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
8.December 2010
Datum nabytí účinnosti: 
29.December 2010
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 územního plánu Němětice vydalo zastupitelstvo obce dne 8.12.2010
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 14.12.2010
 • nabytí účinnosti dne 29.12.2010
 • změna č.1 územního plánu je k dispozici na Obecním úřadě v Něměticích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=45021

Územní studie - lokalita Z1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schváleno
Datum schválení/vydání: 
14.March 2011
 • podmínka pořízení územní studie vyplynula z Územního plánu Němětice
 • schválení možnosti využití: 14.3.2011
 • územní studie je k dispozici na Obecním úřadě Němětice a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování 
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=27715