Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Nová Ves

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Nová Ves vydalo zastupitelstvo obce dne 1.10.2010
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 7.10.2010
  • nabytí účinnosti dne 22.10.2010
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=29844