Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Územní plán Nová Ves

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Nová Ves vydalo zastupitelstvo obce dne 1.10.2010
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 7.10.2010
  • nabytí účinnosti dne 22.10.2010
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Nové Vsi, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=46194094