Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum schválení/vydání: 
22.September 2016
Datum nabytí účinnosti: 
29.October 2016
  • Předmětem změny č.1 územního plánu je úprava využití pozemků p.č. 250, p.č. 251, p.č.490/2, p.č. 475, p.č. 252/4, p.č. 262/3, p.č.st.30/3, p.č.st.22, p.č. 252/2 v k.ú. Petrovice u Oseka z nepřesně uvedeného využití „plochy výroby a skladování“ na stávající využití „občanská vybavenost“.
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 územního plánu schválilo zastupitelstvo obce dne 22.9.2016
  • změna č. 1 územního plánu nabyla účinnosti dne 29.10.2016
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=44656008&RC_ZMENY=1