Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Paračov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Paračov vydalo zastupitelstvo obce dne 25.1.2010
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Paračově, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=25044

Zpráva o uplatňování Územního plánu Paračov

Druh ÚPD(ÚPP): 
Zpráva o uplatňování ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Zastupitelstvo obce Paračov rozhodlo o pořízení a podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Paračov Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice.
  • Pořizovatelem Zprávy o uplatňování Územního plánu je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.