Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Datum schválení/vydání: 
26.February 2015
  • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z29
  • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
  • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 26.2.2015
  • pořizovatel zpracoval vyhodnocení aktuálnosti a z důvodu nepotřebnosti (takřka celá lokalita je již využita) územní studii zrušil. Zápis do evidence územně plánovací činnosti byl proveden dne 8.6.2022.
  • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=51798647