Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
30.December 2014
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • změnu č.1 Územního plánu Radomyšl vydalo zastupitelstvo městyse dne 11.12.2014
  • změna č.1 nabyla účinnosti dne 30.12.2014
  • změna č.1 Územního plánu Radomyšl je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list změny územního plánu: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=19166202&RC_ZMENY=1