Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Územní plán Zahorčice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Zahorčice vydalo zastupitelstvo obce dne 8.11.2010
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 11.4.2011, nabytí účinnosti 26.4.2011
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Zahorčicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=10599918