Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
27.February 2017
  • Řešené území se nachází v jižní části obce a je vyznačeno v hlavním výkrese Územního plánu Katovice jako plocha US 1.
  • Jedná se o plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení“ určené k výstavbě rodinných domů,  „Plochy smíšené obytné – zahrady“ a „Plochy veřejného prostranství“.
  • Zastupitelstvo městyse Katovice schválilo pořízení Územní studie Katovice 1 usnesením č. 184/2016/ZM 14 ze dne 16. 6. 201
  • Veřejné projednání návrhu Územní studie Katovice 1 (V Sloučeně) se uskuteční dne 15. 2. 2017.
  • Pořizovatel Územní studie Katovice 1 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 27. 2. 2017.
  • Projektantem Územní studie Katovice 1 je autorizovaný architekt - Ing. arch. Václav Franěk, (BUILDING—INVESTMENT, s.r.o., Doubravice 40, 387 35 Doubravice u Strakonic).
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=27955264