Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

Aktuality ZDE.

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního v rámci Operačního programu zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

 

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
02/2018 – 01/2020
Registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 796 225,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 796 225,00 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
269 433,75 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 526 791,25 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 02. 2018
Ukončení projektu: 
31. 01. 2020
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Strakonice. Cílem je podpořit poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i širokou veřejnost v nastavení transparentní a efektivní sítě sociálních služeb.

Projekt se zaměřuje na udržení a zkvalitnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb i na udržení navázaného partnerství v sociální oblasti.

Výstupy a přínosy projektu:
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Strakonice.

- Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019

- Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu a Operačním programu najdete na webu www.esfcr.cz.

 

 

AKTUALITY A DOKUMENTY

 

   > "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku".

   27. 3. 2020 - Celý dokument naleznete zde

 

   > Finální podoba dokumentu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na roky 2020 - 2022" je na světě. 

   31. 1. 2020 - Celý dokument naleznete zde

 

   > Veřejné projednání Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku"

   16. 1. 2020 - Občané Strakonicka mají možnost na veřejném projednání připomínkovat výstupy komunitního plánování sociálních služeb.

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 10:00 hodin v AGI baru, U Nádraží 984 ve Strakonicích.

Program jednání najdete v přiložené pozvánce zde.

 

   > Možnost připomínkování pracovní verze dokumentu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na roky 2020-2022"

   2. 12. 2019 - Občané Strakonicka mají další možnost se zapojit do plánování sociálních služeb a to připomínkováním návrhu střednědobého plánu.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat do pátku 13. prosince 2019 do 12:00 hodin na emailovou adresu info@sossumavsko.cz. Celý dokument naleznete zde. Přílohu Analýza finančních toků naleznete zde.

 

   > Pozvánka na Představení poskytovatelů sociálních služeb

   7. 10. 2019 - Akci pořádá Město Strakonice a SOS Šumavsko, z. ú. v pondělí 7. října v Rytířském sále na hradě ve Strakonicích od 9.00 do 13.00 hodin.

Dozvíte se nejen o tom, kdo poskytuje sociální služby na Strakonicku, ale například i o zajímavé aktivitě Senior taxi v Prachaticích. V rámci akce je možné zdarma navštívit autorskou výstavu Alexandra Bryksy. Pozvánku na akci najdete zde.

 

   > Uskutečnilo se zářijové jednání řídícího týmu

   19. 9. 2019 - Zápis z tohoto jednání ŘT najdete zde.

 

   > Pozvánka na další kulatý stůl

   20. 6. 2019 - Tentokráte na téma inkluze.

SOS Šumavsko, z. ú. ve spolupráci s městem Strakonice si Vás dovolují pozvat na jednání u kulatého stolu na téma „SPOJUJE ČI ROZDĚLUJE INKLUZE NAŠI SPOLEČNOST?“. Kulatý stůl se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 10.00 hodin v ZŠ Povážšká Strakonice. Více informací na přiložené pozvánce zde.

 

   > Uskutečnilo se další jednání řídícího týmu

   6. 6. 2019 - Zápis z červnového jednání ŘT najdete zde.

 

   > Pozvánka na červnové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   23. 5. 2019 - Předmětem setkání bude plánování podoby rozvoje sociálních služeb na Strakonicku na další roky.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, které se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Pracovní skupiny jsou otevřené všem zájemcům. V projektu byly zřízeny tyto čtyři tématické pracovní skupiny: „Podpora osob v krizi", „Podpora rodin dětí a mládeže“, „Podpora osob ohrožených závislostmi“ a „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením". Pozvánku s termíny jednání naleznete zde.

 

   > Pozvánka na dubnové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   15. 3. 2019 - Tématem setkání pracovních skupin bude SWOT analýza sociálních služeb.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, která proběhnou v dubnu roku 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Pracovní skupiny jsou otevřené všem zájemcům. V projektu byly zřízeny tyto čtyři tématické pracovní skupiny: „Podpora osob v krizi", „Podpora rodin dětí a mládeže“, „Podpora osob ohrožených závislostmi“ a „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením". Pozvánku s termíny jednání naleznete zde.

 

   > Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

   4. 3. 2019 - V loňském roce byl aktualizován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice.

Dokument je výsledkem činnosti 4 pracovních skupin, jejich členové se pravidelně scházejí a monitorují situaci v sociální oblasti a nastavují jednotlivé aktivity tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám především uživatelů sociálních služeb. Do plánu se tak dostalo několik nových aktivit, jak od stávajících tak i od nových poskytovatelů sociálních i doprovodných služeb.
Na Strakonicku je nově poskytována odlehčovací služba Domácího hospice sv. Markéty, jejich služby jsou určeny rodinám, které potřebují dopomoci s péčí o svého blízkého, či poskytnout podporu rodině v době umírání blízkého.
Dalším novým poskytovatelem je Kotva při strakonické nemocnici, z.s., která plánuje v letošním roce v prostorách nemocnice ve Strakonicích zřídit domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem. V domově pro osoby se zdravotním postižením budou poskytovány pobytové služby osobám bez přístřeší a sociálně vyloučeným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem pak bude podporou pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, dále osobám se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Novou službu zajistí i stávající poskytovatel FOKUS Písek, z.ú.. Otevřeno bude centrum duševního zdraví, které pokryje region komunitní zdravotně-sociální službou, jíž bude poskytovat multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, zdravotních sester a sociálních pracovníků.
Jak již bylo výše uvedeno, akční plán se netýká pouze služeb sociálních, ale i doprovodných. Za ně budou nové aktivity zaměřeny na podporu náhradní rodinné péče organizací PREVENT 99 z.ú. a dále pak i na podporu pečujících osob.
Akční plán byl aktualizován v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice“ jehož je Město Strakonice partnerem.

Dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2019 naleznete zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „ZMĚNY VE STÁŘÍ – PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ“

   13. 2. 2019 - Jednání se uskuteční v pátek 22. února 2019 od 9:00 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny na III. hradním nádvoří ve Strakonicích.

Lektorka semináře bude Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. (Více informací naleznete na pozvánce zde).

 

   > Pozvání na únorové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   11. 2. 2019 - Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, která proběhnou v únoru roku 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Předmětem setkání bude plánování podoby rozvoje sociálních služeb na Strakonicku na další roky.

Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Místa a časy jednání:

 • PS „Podpora osob v krizi" - 14.2.2019 od 9:00, místo konání:  FOKUS Písek - pobočka Strakonice, Lidická 1081, Strakonice,
 • PS „Podpora rodin dětí a mládeže“ - 21.2.2019 od 9:00, místo konání: PREVENT 99 z.ú., (kancelář Služeb pro rodiny s dětmi v přízemí), Heydukova 349, Strakonice,
 • PS  „Podpora osob ohrožených závislostmi“ - 21.2.2019 od 11:00, místo konání: PREVENT 99 z.ú., (kancelář ředitele - 1. patro vlevo), Heydukova 349, Strakonice,
 • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" - 22 2. 2019 od 10:30, místo konání:  společenský sál Šmidingerovy knihovny  na III. hradním nádvoří ve Strakonicích.

 

   > Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice

   25. 1. 2019 - Rada města Strakonice schválila 23. ledna 2019 znění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2019.

Dokument najdete zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „AKTUÁLNÍ TÉMATA V ADIKTOLOGII“

   16. 11. 2018 - Jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Strakonice Na Stráži 137.

Účast přislíbili: Mgr. Jiří Koreš, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT, Mgr. Daniel Randák. Kontaktní centrum PREVENT,

Bc. Kamil Podzimek, Jihočeský streetwork PREVENT a Mgr. Marek Nerud, Krajský protidrogový koordinátor Jihočeského kraje.

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Pozvánka na jednání pracovní skupiny „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“

   17. 10. 2018 - Jednání se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 9:00 hodin v areálu Strakonické nemocnice, bývalá budova ONP (oddělení následné péče)

Více informací na pozvánce zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „I my můžeme žít v komunitě!!!“

   24. 9. 2018 - Kulatý stůl věnovaný začleňování osob s duševním onemocněním do komunity se uskuteční v rámci Týdnů duševního zdraví.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 9. října od 10:00 hodin v rámci ZaHradní slavnosti, kterou pořádá FOKUS - Písek, z.ú. pobočka Strakonice

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Uskutečnilo se další jednání řídícího týmu

   13. 9. 2018 - Zápis z jednání ŘT najdete zde.

   > Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb se opět sejdou

   1. 9. 2018 - Na Strakonicku se podoba sociálních služeb opět začne plánovat v měsíci září (více informací zde) .

Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Jedná se o tyto tématické pracovní skupiny:

 • PS „Podpora osob ohrožených závislostmi“ (pozvánka zde),
 • PS „Podpora rodin, dětí a mládeže“ (pozvánka zde),
 • PS „Podpora osob v krizi“ (pozvánka zde),
 • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ (pozvánka zde).

   > Veřejné projednání KPSS

   15. 5. 2018 - První veřejné projednání se konalo 15. května 2018 na Městkém úřadě Strakonice.

Zprávu z projednání naleznete zde.

 

 

   > Řídící tým schválil dokumenty KPSS v ORP Strakonice

   10. 4. 2018 - Řídící tým na svém jednání schválil následující dokumenty KPSS:

 • Plán informační kampaně_KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde),
 • Statut Komunitního plánování sociálních služeb ORP Strakonice (naleznete jej zde),
 • Jednací řád řídícího týmu projektu (naleznete jej zde),
 • Vize KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde).

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...