Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
15.February 2021
Datum nabytí účinnosti: 
29.April 2021
  • zadání změny územního plánu je součástí schválené zprávy o uplatňování
  • změna územního plánu byla pořizována zkráceným postupem dle § 55a, 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Změna č. 1 ÚP Nihošovice byla vydána zastupitelstvem obce Nihošovice usnesením č. 3/2021 ze dne 15.2.2021.

  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=12650699&RC_ZMENY=1