Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
22.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
29.April 2021

Změna č. 2 ÚP Nihošovice byla pořízena z vlastního podnětu obce, a to zkráceným postupem v souladu s § 55a) a § 55b) stavebního zákona. Na žádost obce je grafická část Změny č. 2 ÚP Nihošovice společná s grafickou částí Změny č. 1 ÚP Nihošovice.
Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=12650699&RC_ZMENY=2