Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny in memoriam Josefu Režnému, zakladateli a dlouholetému vedoucímu Prácheňského souboru písní a tanců Strakonice za jeho celoživotní přínos v oblasti kultury, pedagogiky, výchovy a vzniku tradice mezinárodního dudáckého festivalu. 

Cena starosty udělena: 
2019
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 6814/2019 ze dne 6. 11. 2019