Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Hana Křížková

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty města Haně Křížkové, muzikálové zpěvačce a herečce, za dlouholetou činnost v oblasti kultury a šíření dobrého jména města.

Cena starosty udělena: 
2023
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 1378/2023 ze dne 27. 9. 2023

Josef Štrébl

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Josefu Štréblovi za dlouholetou činnost v oblasti politiky, sportu a bezpečnosti.

Cena starosty udělena: 
2023
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 463/2023 ze dne 8. 2. 2023

Pavel Drdel

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty města Pavlu Drdelovi za skvělou reprezentaci města a charitativní činnost v oblasti podpory dětí ze znevýhodněných rodin.

Cena starosty udělena: 
2023
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 1600/2023 ze dne 29. 11. 2023

Mgr. Milan Hankovec

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Mgr. Milanu Hankovci za celoživotní badatelskou, publikační, sportovní a turistickou činnost, jako dlouholetý vedoucí oddílu HUSOT se věnoval práci s dětmi a mládeží.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2568/2022 ze dne 19. 1. 2022

Jan Tříska

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Janu Třískovi za dlouholetou činnost v oblasti kultury a divadelnictví.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 3241/2022 ze dne 13. 7. 2022

PhDr. Miroslav Špecián

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty PhDr. Miroslavu Špeciánovi za dlouhodobou činnost v oblasti muzejnictví, šíření věhlasu města Strakonice, pořádání přednášek a publikační činnosti ředitele muzea.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2989/2022 ze dne 18. 5. 2022

Marcela Štveráková

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Marcele Štverákové za celoživotní práci pro spolek diabetiků, Český červený kříž a strakonické seniory.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2833/2022 ze dne 30. 3. 2022

František Třeštík

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Františku Třeštíkovi za sportovní a novinářskou činnost.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 3243/2022 ze dne 13. 7. 2022

Mgr. Petr Pučelík

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty Mgr. Petru Pučelíkovi za dlouhodobou propagaci města, pracovitost, vstřícnost, ochotu a odbornost.

Cena starosty udělena: 
2022
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 3242/2022 ze dne 13. 7. 2022

Ondřej Fibich

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Ondřeji Fibichovi, básníku, šumavskému a strakonickému regionalistovi a vydavateli za celoživotní literární dílo, činnost v samizdatu a celkový přínos k rozvoji kultury a zachování regionálního dědictví.

Cena starosty udělena: 
2021
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2462/2021 ze dne 20. 12. 2021

Helena Mocová Linhartová

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty za dlouholeté působení v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné, zejména v humanitární činnosti ve společnosti ČČK.

Cena starosty udělena: 
2020
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 998/2020 ze 14. 10. 2020

Věra Nosková

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Věře Noskové za celoživotní dílo, vlastenectví a propagaci Strakonic.

Cena starosty udělena: 
2020
Zdroj: 
Usnesení Rady města Strakonice č. 992/2020 ze 14. 10. 2020

Stanislav Kubišta

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Stanislavu Kubištovi za celoživotní práci s mládeží.

Cena starosty udělena: 
2020
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 60/2020 ze dne 5. 2. 2020

Miroslav Lukeš

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Miroslavu Lukešovi za celoživotní práci v oblasti rozvoje kultury a umění, zejména v hudební činnosti.

Cena starosty udělena: 
2019
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 6813/2019 ze dne 6. 11. 2019

Josef Režný

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny in memoriam Josefu Režnému, zakladateli a dlouholetému vedoucímu Prácheňského souboru písní a tanců Strakonice za jeho celoživotní přínos v oblasti kultury, pedagogiky, výchovy a vzniku tradice mezinárodního dudáckého festivalu. 

Cena starosty udělena: 
2019
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 6814/2019 ze dne 6. 11. 2019

Venuše Staňková

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny starosty města Strakonice In memoriam Paní Venuši Staňkové za dlouholetou aktivní činnost ve sboru dobrovolných hasičů a celoživotní přínos při práci s mládeží.

Cena starosty udělena: 
2019
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 5935/2019 ze dne 6. 3. 2019

Bohumil Staša

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Bohumilu Stašovi za příkladnou reprezentaci města Strakonice a České republiky v motocyklových závodech.

Cena starosty udělena: 
2019
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 6159/2019 ze dne 15. 5. 2019

Josef Krejsa

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Josefu Krejsovi za celoživotní přínos městu Strakonice v oblasti sportu, vzdělávání plavců a založení Klubu zimního plavání TJ Fezko  Strakonice. 

Cena starosty udělena: 
2018
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 5408/2018 ze dne 5. 9. 2018

Marie Topínková

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny paní Marii Topínkové (dlouholetá členka TJ Sokol) za celoživotní obětavou činnost pro spolkový život ve městě Strakonice.

Cena starosty udělena: 
2018
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 4499/2018 ze dne 7. 2. 2018

MUDr. Miroslav Vondřička

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny MUDr. Miroslavu Vondřičkovi za dlouholeté působení v oblasti výchovy mládeže a sportu.

Cena starosty udělena: 
2018
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 4954/2018 ze dne 23. 5. 2018

František Zemen

Cena starosty udělena: 
2018
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 4776/2018 zde dne 4. 4. 2018

Ing. Jiří Dobeš

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Ing. Jiřímu Dobešovi za celoživotní výchovu mládeže ke sportu a za dlouhodobou spolupráci s městem.

Cena starosty udělena: 
2017
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 4282/2017 ze dne 6. 12. 2017

Miroslav Kubička

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Miroslavu Kubičkovi za dlouholetou práci pro město Strakonice.

Cena starosty udělena: 
2017
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2947/2017 ze dne 11. 1. 2017

Ladislav Pauch

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Ladislavu Pauchovi za dlouholetou práci pro město Strakonice.

Cena starosty udělena: 
2017
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 2947/2017 ze dne 11. 1. 2017

Zdeněk Polánka

Rada města Strakonice souhlasila s udělením ceny Zdeňku Polánkovi za příkladnou reprezentaci Československa v rámci motocyklové "Šestidenní".

Cena starosty udělena: 
2017
Zdroj: 

Usnesení Rady města Strakonice č. 4267/2017 ze dne 29. 11. 2017