Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
3.November 2020
Datum nabytí účinnosti: 
3.November 2020

Pořizovatel zpracovával Zprávu o uplatňování ÚP Řepice, kterou v souladu s § 55 stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce. Na projednání návrhu této zprávy se použil přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=89170037