Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
Změna ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
25.May 2020
Datum nabytí účinnosti: 
22.July 2020

Změna č. 1 ÚP Droužetice byla pořízena na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu, která obsahovala pokyny pro zpracování návrhu změny. Zpráva o uplatňování byla schválena zastupitelstvem obce 10/2014.
Pokyny pořizovatele byly doplněny o další požadavky obce a nové zadání bylo schváleno 3. 3. 2016. Změna č. 1 územního plánu Droužetice byla pořízena postupem dle ustanovení § 50- § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Úřední osobou pořizovatele byla Ing. Hana Roudnická
Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1, 370 01 České Budějovice
Změna č. 1 ÚP Droužetice byla vydána usnesením zastupitelstva obce Droužetice dne 24. 5. 2020
Změna č. 1 ÚP Malenice nabývá účinnosti dne 25. 6. 2020.
odkaz na registrační list:http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=85020082&RC_ZMENY=1