Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
30.August 2022
Datum nabytí účinnosti: 
18.October 2022
  • Zastupitelstvo obce Strašice usnesením č. 14 ze dne 28.05.2020 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Strašice.
  • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Změna územního plánu byla pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
  • Zastupitelstvo obce Strašice Změnu č. 1 Územního plánu Strašice vydalo usnesením č. 5/2022 dne 30.08.2022, nabytí účinnosti dne 18.10.2022
  • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=76003663&RC_ZMENY=1